SEMANA SANTA DE TORTOSA 2015 Programa

del 29 de marzo al 5 de abril de 2015

Semana Santa de TORTOSA procesiones recorrido horario

Comparte esta página en

Semana Santa de Tortosa

Del 29 de Marzo al 5 de Abril de 2015


Tortosa es el escenario de los actos más multitudinarios y espectaculares que conforman la Semana Santa en las Terres de l’Ebre. Todo ello permite descubrir el territorio y, a su vez, disfrutar de las famosas procesiones y tradiciones ancestrales, gozar de la música sacra y saborear una gastronomía genuina.La Processó de la Passió

La Processó de la Passió que se celebra a Tortosa, coneguda més popularment com la Processó del Diumenge de Rams, per la data en què surt, és sens dubte l’acte més multitudinari i espectacular dels que conformen la Setmana Santa a la capital del Baix Ebre. Cal remarcar la singularitat d’aquesta processó que representa la Passió i mort de Crist de manera completa en una data inusual, el Diumenge de Rams. L’organitza l’Agupació de Confraries de Setmana Santa. Si hem de marcar l’origen de l’actual processó de la Passió i Mort de Jesucrist que se celebra el Diumenge de Rams a Tortosa podem precisar que, de fet, comença l’any 1806. Segons el Llibre d’Acords de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, és en aquest moment que es decideix fusionar la processó pròpia dels Dolors amb una altra d’arrels més antigues, llavors en desús i protagonitzada pels gremis, que acostumava a sortir el Dijous Sant.

Per manca d’aquesta fonamental documentació, destruïda el 1936, només podem remetre’ns a les notícies que ens en dóna Ramon Vergés (1909).

Manuel Beguer (1953) ens apunta aquesta doble ascendència: per una banda, la processó penitent dels Disciplinats, promoguda i organitzada per la Congregació de la Puríssima Sang, aniria agrupant al seu entorn, des del s. XVI, la incorporació de les organitzacions gremials. D’altra banda, d’una forma més contundent i renovadora, la Congregació dels Dolors, des del s. XVIII, impulsaria, com en la majoria de ciutats, un acte relacionat amb la seva devoció.

El que sembla clar és que seria des d’inicis del s. XIX que la processó adquireix una excel•lència i una notabilitat que la faran singular. És llavors que es converteix en una manifestació popular de rellevància estructurada més o menys com la coneixem avui. En destaca el vessant simbòlic que ha integrat un conjunt de tradicions tortosines molt arrelades.

A través de les escasses dades que tenim, podem constatar que hi ha hagut sempre una consciència d’espectacularitat, i l’interès declarat que fos aquest un acte d’atracció per als visitants. Al llarg de la seva existència, la processó del Diumenge de Rams ha alternat moments d’evident decadència i d’esplendor. Un acord municipal del 1859 dictamina de comissionar-hi un grup de regidors: “Con el objeto de que en el año que rige sea brillante en lo posible la procesión que de antiguo se acostumbra en el Domingo de Ramos a efecto de que viniendo ésta en decadencia no se retraigan los forasteros de comparecer al espectáculo que representa los misterios de la Pasión y Muerte del Redentor del Mundo…”

Com a resultat d’aquest impuls oficial es fa un canvi qualitatiu dels misteris, ara ja amb un aire més espectacular, compostos de figures de mida natural. Aquest fet va significar el canvi dels misteris, fins llavors portats a mà, a veritables carrosses de format gran i pesant. Tot sembla que indica que els artistes van ser Ramon Cerveto, Josep M. Beltri, Joan Baptista Gurrera, i, probablement, Macià Cuadrado. La darrera fase constructiva és a partir dels anys 40 del segle XX, en què se’n fa una renovació completa a causa de la destrucció de l’any 1936, alhora que la precarietat i la improvisació que hi hagué acabada la guerra Civil va propiciar que sortís per primera vegada el Crist de la Puríssima (obra del s. XVII) com a misteri de la crucifixió. En un parell d’anys es construiran quatre misteris nous, i el darrer es basteix l’any 1958.

Autors de prestigi com Innocenci Soriano Montagut, Enric Monjo, Carles Riba, o Claudi Rius, realitzaren aquests nous grups escultòrics que avui desfilen.

Entre els usos més característics de la Processó del Diumenge de Rams hi ha el fet que els natzarens obsequien amb caramels la gent que presencia la desfilada. És aquesta una tradició llevantina que a Catalunya sols es dóna a Tortosa, i que en els orígens, sembla, tenia com a finalitat traure el mal gust de boca que deixa en el poble la visió dels sofriments de Nostre Senyor, plasmats en els misteris que desfilen.


La Processó del Silenci

La processó del Silenci, recuperada l’any 1996, desfila el Dijous Sant a les dotze de la nit amb totes les confraries que s’han descrit. Fins l’any 2004, aquestes acompanyaven els passos de l’Oració a l’Hort, de la Mare de Déu de les Angoixes i del Nostre Pare Jesús de la Passió. A partir del l’any esmentat es recupera la idea inicial i processional únicament el Sant Crist de la Puríssima, portat a mans. A més, hi participa la Creu dels Improperis, com a la processó del Diumenge de Rams.


La Processó del Sant Enterrament

La processó del Sant Enterrament surt el Divendres Sant amb els passos que escenifiquen la Mort de Jesús, més el del Crist Jacent del Sant Sepulcre de la Catedral, acompanyat de natzarens, penitents i magdalenes.

La possible explicació d’aquest fet la trobem en el testament que el dimarts dia 28 de gener del 1550 atorgà el canonge de la Seu de Tortosa, Jaume Forcadell, nascut a Ulldecona, davant del notari Joan Puigvert. El canonge disposa en el seu testament, entre altres coses, que: “…a lahor e glòria de nostre Senyor Déu Jesucrist e de la Sacratíssima Verge Maria mare sua, advocada de tota la cristiandat y en remissió de mos pecats y salut de la ànima mia y de tots fells defunts, instituesch e vull e man, que perpètuo sia feta e ordenada una professó general quiscun any lo dia del divendres sant a la hora de la oració, la qual partischa de la Seu de Tortosa…”.

Per a què aquesta processó tingués la continuïtat desitjada, llegà als seus companys del Capítol de la Seu de Tortosa una pensió anual, censals, i les quantitats necessàries de la seva herència, per sufragar les despeses de l’esmentat acte públic. Per tant, podem veure com a mitjan segle XVI un canonge de la Seu de Tortosa va establir, mitjançant les disposicions del seu testament, que fos celebrada una processó cada Divendres Sant, organitzada pels canonges de la Seu i amb sortida des de la Catedral, la qual cosa pot fer pensar que l’actual processó sigui hereva d’aquella que instituí el canonge Jaume Forcadell l’any 1550, encara que el mateix testament dóna a entendre que ja abans, Jerònima-Tomasa Riquer, muller de Lluís Oliver de Boteller, vescomte de Castellbò, ja havia fet celebrar una mena de processó cada Divendres Sant. La possible (i relativa) continuïtat entre la processó fundada pel canonge Forcadell i l’actual del Divendres Sant pot quedar demostrada amb dos fets coincidents i significatius: el punt de sortida és la Catedral i l’entitat organitzadora fins l’any 2005 fou el Capítol de la Seu, tal com demanava el canonge en el seu testament.

A partir de l’any 2006 la processó és fa càrrec de l’Agrupació de Confraries.

 


PROGRAMA DE ACTOS DE SEMANA SANTA A TORTOSADomingo de Ramos: 

11’30 h  Bendición de Ramos, Procesión y Santa Misa en la Catedral, presididas por el Sr. Obispo.

20’00 h  ACOMPAÑAMIENTO  PROCESIONAL DE LA PASIÓN, organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías, con la participación de todos los pasos. Sale de la Catedral. 
Se puede asistir a la Procesión sin pertenecer a ninguna cofradía.

Lunes : 

20’30 h  CONCIERTO DE SEMANA SANTA, en la Iglesia de Santiago de Remolins, organizado por la Cofradía de la Purísima Sangre.

Martes :

19’30 h  Confesión Comunitaria en la Catedral.

 Miércoles Santo : 

11’30 h  Misa Crismal en la Catedral, presidida por el Sr. Obispo. 
20’30 h  VIA CRUCIS en la Judería de Remolins, organizado por la Parroquia de Santiago.

Jueves Santo

20’00 h  Misa de la Cena del Señor, Comunión y Procesión al Monumento, presididas por el Sr.Obispo, en la Catedral.

24’00 h  PROCESIÓN DEL SILENCIO. El Acompañamiento sale de la Iglesia de Santiago en Remolins y desfilan los Pasos de la Oración en el Huerto, la Virgen de las Angustias y Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

 Viernes Santo

08’00 h  Via Crucis en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

11’00 h  VIA CRUCIS en el Calvario, organizado por todas las parroquias de la ciudad. (El Calvario fue construido durante la primera mitad del siglo XVII, a demanda de la gente de ese barrio, para de desterrar los burdeles que allí había. La totalidad de los relieves que lucían las estaciones fueron destruidos en la última Guerra Civil). 

17’00 h  Conmemoración de la Pasión y Muerte del Señor, presidida por el Sr. Obispo, en la Catedral. Lectura de la Pasión. Adoración de la Cruz y Comunión de los fieles.

23’00 h  PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO, con el Paso del Santo Sepulcro. Sale de la Catedral. Pueden participar todas las cofradías de la Agrupación de Semana Santa. Organiza: Cabildo Catedral. Colabora: Agrupación de Cofradías.

Sábado Santo:

23’00 h  Solemne Vigilia Pascual, presidida por el Sr. Obispo. Bendición del Fuego, Cirio y Agua. Misa.

Domingo de Pascua

12’00 h  Solemne Misa Pontifical (concelebrada). Bendición Papal.COSTUMBRES VIVAS Y EN DESUSO  DE LA SEMANA SANTA TORTOSINA
La Semana Santa tortosina siempre ha tenido gran popularidad. Del rico abanico de tradiciones que ha generado algunas perduran y otras han quedado relegadas al olvido. De todo esto hacemos un breve resumen a continuación.

 Durante la Cuaresma es típico comer los populares buñuelos de Cuaresma.

 

Desde el Sábado de Pasión hasta el Miércoles Santo se celebraba cada día después de vísperas en el altar Mayor de la Seo, la imponente ceremonia de la adoración de la Vera Cruz, anunciada al pueblo por trece batalladas de la campana Cinta. El sagrado Lignum Crucis con el que el sacerdote bendecía al pueblo era un relicario gótico, en forma de cruz y con fragmentos de la Vera Cruz, regalo que Benedicto XIII, conocido como Papa Luna, hizo a nuestra Catedral. 

 

Domingo de Ramos 


El Domingo de Ramos los niños lucen  la palma, que les regala la madrina. También se ven ramos de olivo o de laurel. En cualquiera de los casos van adornados de violetas, caramelos y rosarios azucarados. La remarcable costumbre de colgar “taronges” (naranjas) en los ramos (la fruta solar per excelencia, según se desprende incluso de la raíz de su nombre: oranja equivale a “dorada” o “de color del sol”, y la inicial  “t” corresponde al artículo catalán primitivo y preromano; el término “taronja”, por tanto, equivale a “la dorada” o “la solar”), hoy se encuentra casi en desuso, como  tampoco se estila ya colocar flecos de colores y colgar golosinas (“congres”, magdalenas, “panades”, peras confitadas y, la clase humilde, sardinas y higos secos).  


Al acabar la Misa perdura la costumbre de ir al Paseo Central del Parque Municipal i hacer fotografías de recuerdo (el Domingo de Ramos continua siendo una fecha en que es preceptivo estrenar ropa i calzado). La palma o ramo se cuelga en los balcones o ventanas de la casa a fin de verse libres de rayos y de alejar los malos espíritus. Es quemada y sustituida por la nueva al año siguiente.  


El Domingo de Ramos en las poblaciones rurales había sido costumbre, la tarde de hoy, hacer el llamado “sermón de la arada”. El predicador explicaba la Pasión tomando por motivo mnemotécnico una arada, y comparaba los episodios principales del drama sacro con las piezas y elementos que forman el aparejo de labrar, suficientemente conocidos por la payesía, que constituía su auditorio. La voz popular dice que este sistema de sermón lo ideó el tortosinísimo Vicent Garcia, rector de Vallfogona, quien mediante este procedimiento hizo ver más claro a sus feligreses, que eran gente de campo, toda la importancia de la Pasión del Mesías. 


La Semana Santa tortosina alcanza  su máximo exponente la tarde de hoy con la Procesión de la Pasión, la primera en desfilar en toda Cataluña. La caracteriza el hecho de que los nazarenos dan caramelos a quienes les son conocidos. Es esta una arraigada tradición levantina que encontramos en lugares tan lejanos como Oliva, en el límite de Valencia con Alicante.  


La Procesión hasta el último cuarto del siglo pasado iba presidida por soldados romanos locales. El papel de “Capitán Manaia” era encargado al hombre más alto de la población que se prestaba a hacerlo. Él era el encargado de cumplir con el “Acatament”, consistente en hacer girar tres veces  el “àbarum” arrodillado, tanto a la salida de la iglesia de los Dolores como en el interior de la Seo. También debía procurar que el desfile estuviera de regreso puntualmente a la hora acordada. A los pequeños soldados romanos que le precedían iluminándole el camino con antorchas se les nombraba “cap d’olla”. El toque marcial de los “armats”, que figuran soldados romanos, al ritmo monótono del toque de los timbales y el repicar de les lanzas sobre el suelo ha acabado por desaparecer, y ahora son agrupaciones foráneas las que desfilan (“Armats” de Flix,  Alcanar o Torredembarra). No obstante estos ya no llevan un pañuelo de caramelos en el brazo como lo hacían los autóctonos. 


Antiguamente el séquito de la procesión iba precedido por dos hermanos del Santo Hospital de la Santa Cruz, con sendas bandejas, recogiendo limosnas para aquel establecimiento. Su cantinela: “tant hi va qui no s’ho pensa, tant hi va qui no s’ho creu, una caritat per l’Amor de Déu per a l’Hospital de la Santa Creu” (Igual va a parar allí quien no se lo piensa, igual va a parar allí quien no se lo cree, una caridad por el Amor de Dios para el Hospital de la Santa Cruz), ha pasado a enriquecer la literatura española. 

 

A diferencia de lo que se acostumbra hoy, la Cruz de los Improperios pieza característica de nuestra Semana Santa, siempre era llevada por un sacerdote acompañado por las autoridades del pueblo que sostenían las borlas.

 

Miércoles Santo 


El Miércoles, Jueves y Viernes Santo por la tarde acudían a los solemnes oficios o “fassos”, además de un gran gentío, la mayor parte de chiquillería de Tortosa, con mazas y “carraus”(carracas).  
Hoy tiene lugar el Via Crucis por el Barrio Judío.

 

Jueves Santo 


Se realiza la adecuación y exposición del Monumento (“moniment” según la documentación) o sepulcro de Jesucristo. La permanencia de Nuestro Señor en el Monumento ha generado muchas creencias propias de este día (hay la costumbre de no barrer, porque así no se crían escarabajos). Perdura la creencia popular de que el niño que nace hoy “cura de gracia”, etc.).  


Antiguamente se practicaba el ayuno de las “batzoles”. El lavatorio simbólico de los pies a los pobres se hacía antaño en el recinto del claustro de la Seo.  


Antes, en esta jornada las gentes de Tortosa exhibían unas carracas colgadas al cuello, a manera de guitarra, que sonaban girando una manecilla como las antiguas guitarras de rueda.  


Había otras  mucho más gruesas, tanto que era necesario llevarlas en una carretilla.   Producían un ruido infernal. 
El Jueves Santo, avanzada la noche, sale la Procesión del Silencio. 

 

Viernes Santo 


El Viernes Santo es tradición salir al campo a primera hora de la mañana para recoger tomillo, que este día se cree que tiene reconocidas propiedades medicinales. Se aprovecha durante el año para hacer las populares sopas escaldadas, a las que se añade un pequeño brote.  Además, el agua hervida con tomillo es muy usada para lavar heridas, llagas y toda clase de males de la piel. Era usada para calentar la ropa de los enfermos y de las parteras, y para perfumar, quemada con azúcar, las habitaciones. 


Al despuntar el día tenía lugar en la Seo el sermón de la Bufetada (el predicador al explicar como los verdugos del Sanhedrín abofetearon al buen Jesús, se abofeteaba él, y, a continuación, era imitado por el pueblo que le escuchaba). 


A mediodía se celebraba en la iglesia del Roser el sermón de las 7 Palabras, en el que se figuraba, al acabar, el ruido de rayos y truenos. 


Ese día en que generalmente todos guardaban riguroso ayuno, se comía bien y pronto. Había la costumbre de avanzar el reloj de la Seo.  


Por la tarde la gente acude a la Procesión del Entierro de Cristo, en la que desfila el Cristo Yacente del Santo Sepulcro de la Catedral, acompañado por nazarenos, penitentes y magdalenas. En esta procesión se ha perdido la costumbre de dar caramelos. 


Entre los actos religiosos hay que destacar el Via Crucis que tiene lugar en el Calvario (dentro de la iglesia del Calvario, dedicada al Seráfico de Asís San Francisco, se acontecía la función de las Calaveras y los Baldones de la Pasión. Revestían solemnidad extraordinaria las Cruces, que se decían al atardecer del Viernes Santo  y  el día de Pascua, al apuntar el día).

 

Propios de este día son los garbanzos en su salsa (ya documentados en el Libro de las Viandas, siglo XIV, la comunidad conventual los comía el Jueves Santo), las albóndigas de bacalao con huevos duros y las indispensables tostadas de Santa Teresa (rebanadas de pan maceradas en leche, pasadas por la sartén con aceite hirviendo, y después bien azucaradas y espolvoreadas con canela). 


Otro plato muy castizo es el conocido como garbanzos de Fra Pere, cocidos en caldero de hierro o de cobre, colocados en capas alternas de espinacas, mezcladas con cuatro granos de arroz, que después no se encuentran, condimentado todo con el mejor de los aguardientes y un pequeño chorro de aceite; los garbanzos se han de dejar en el jugo que desprenden las espinacas y con el aguardiente y el aceite. 


Típica de la colación que se hacía esta noche es la coca de espinacas, azucaradas y guarnecida con pasas y  piñones.

 

Sábado  Santo 


Las mujeres recogían en el baptisterio de la Seo la llamada “agua de la agonía”, bendecida el Sábado Santo. La usaban para hacer aspersiones en  las salas y estancias y corrales de las casas, a fin de alejar los malos espíritus. También hacían aspersiones en los momentos de la agonía de algún familiar. 


Era este un día muy cargado de antiguas costumbres como la de airear la ropa mientras las campanas tocaban a gloria para evitar la tiña o proveerse de una piedra riera para alejar el mal de muelas o el mareo de los viajes.

 

Domingo de Pascua 


Por la mañana tenía lugar la procesión del Encuentro. Se salía de la Seo por la puerta del Baptisterio, llevando bajo tálamo el Santísimo Sacramento, y una vez en la calle de la Rosa se producía el encuentro, del Dios Hostia, con la tierna Madre, que le esperaba en la capilla de la calle. 


Es este el día de las monas –bien de chocolate o bien redondeles de buena pasta, a menudo rellenos de cabello de ángel o mazapán, y espolvoreadas con Papa Benet- Son los padrinos  quienes las regalan a sus ahijados. También son típicas de hoy las “farinoses”. Se suele celebrar la festividad en casa familiarmente.

 

Lunes de Pascua 


Se celebraba la fiesta de la Virgen del Milagro, protagonista de una antigua tradición vinculada al portal de Tarragona. 


Es tradicional salir al campo a degustar la “mona”.

 

Martes de Pascua 


En esta tercera fiesta de Pascua se llevaba a Nuestro Señor bajo palio a los enfermos y impedidos. 

 


Si te ha gustado esta página, compártela en